Làm sao để tránh buồn nôn khi uống thuốc Bắc?

Trạng thái buồn nôn là trạng thái không ít người mới dùng thuốc Bắc lần đầu gặp phải. Nguyên nhân do đâu, có cách nào hạn chế buồn nôn khi dùng thuốc Bắc hay không? Câu hỏi của bạn có email: dotienphuong1992@gmail.com. “Tôi mới dùng thuốc Bắc nhưng luôn có cảm giác buồn nôn, nhiều Đọc thêm »