Thời gian tuyển sinh liên thông Cao đẳng Kỹ thuật vật lý trị liệu trong năm 2018

Để giúp thí sinh đăng ký xét tuyển một cách thuận lợi, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thong báo về thời gian tuyển sinh liên thông Cao đẳng Kỹ thuật vật lý trị liệu tại năm 2018 Điều kiện xét tuyển Văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu 2018 Lựa Đọc thêm »